بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 329 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,638 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

عملکـرد حافظه فعال در گروه تحت درمان متادون از گـروه بهنجار ضعیفتر ولی از گروه سـوء مصرف کننـدگان مواد بهتر اسـت.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برخی از موانع آموزش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی قائمشهر، چالش‌های ساختاری و روش های آموزشی ناکارآمد ‌است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نانوذرات طلا متصل شده به فولات در ترکیب با فتوترمال تراپی و رادیوتراپی اثر قابل ملاحضه ای دردرمان سرطان دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شناسایی آستانه تفاوت و مدت زمان فعالیت عضله در حرکت های سریع تک مفصلی آرنج در جهات مختلف با توجه به نیروی گرانش با استفاده از الکترومیوگرافی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

فرایند چاپ کتب و امتیازدهی به کتب چاپ شده دارای ایراداتی است که منجر به نارضایتی اعضای هیات علمی و سایر محققان وابسته به دانشگاه می شود.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

الگوهای ژنتیکی مختلفی از ایزوله های اسینتوباکتر بومانی وجود دارند و بیشتر این الگوها به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاومند.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هر چه سواد اطلاعاتی دانشجویان بالاتر باشد، میزان اعتیاد به اینترنت کاهش می‌یابد و کاهش اعتیاد به اینترنت موجب افزایش سلامت عمومی خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شبکه بیزین ساده یکی از بهترین روشهای پیش بینی بیماریها در مقایسه با نظر متخصصان و الگوریتم های موجود دیگر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در بیماران مبتلا به تومورهای مننژیومای قاعده جمجمه، میزان کنترل تومور پس از گامانایف رادیوسرجری حدود 93 درصد می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

روش های شناسه زدایی مبتنی بر یادگیری ماشین می توانند به طرز چشمگیری خطر افشای اطلاعات را کاهش دهند.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

رابطه ی همبستگی بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی مادران نخست زای دارای نوزاد نارس، مثبت و معنی دار می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاربرد ارتز در بین افراد مبتلا به ضایعه نخاعی مورد قبول می باشد، چه از جهت کاهش مشکلات فعلی و چه از جهت پیشگیری از مشکلات آینده.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تحریک عصب تیبیال باعث کاهش تعداد دفعات بی اختیاری مدفوع می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

وضعیت امنیت اطلاعات در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به استاندارد امنیت ISO 277999:2008 در سطح قابل قبولی است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تغییر سطح miR-122 در پلاسمای منی افراد معتاد به هروئین نشان دهنده اختلال در تنظیم پس ترجمه ای ژن هاست.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کیفیت اسپرم در مردان معتاد به هروئین طور معناداری کاهش می یابد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بیمارستان های آموزشی با راه اندازی سیستم های پویا توانسته اند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار شوند.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم V 299 در مقابل پاتوژن سودوموناس آئروژینوزای مقاوم، بیشترین اثر را در مقایسه با آنتی بیوتیک کلیسین داشته است

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مداخلات اصلاح الگوی تغذیه ای و خود مراقبتی در شاغلین کشتی‌های نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران باعث ارتقاء سلامت آنان شد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شیوع سویه های توکسین زای کلستریدیوم دیفیسیل (پاتوژن اولیه اسهال) در بین بیماران بستری افزایش پیدا کرده است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

هشتاد و پنج درصد اقدام کنندگان به خودکشی حداقل دچار یک نوع اختلال روانپزشکی می باشند که شایعترین آن افسردگی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بین مواجهه با خشونت در برنامه های تلویزیونی و فیلم ها با بروز خشونت در رفتار نوجوانان، همبستگی مثبت و معنی داری وجو دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی پایایی و روایی MDQA و BSDS در نوجوانان مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی اطفال بیمارستان علی اصغر (ع)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

میانگین تعداد کل کلمات، درصد استفاده از انواع کلمات، غنای واژگانی و میانگین طول گفته در کودکان عادی بالاتر از کودکان کم توان ذهنی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تنوع واژگانی و درصد استفاده از انواع کلمات در کودکان عادی بالاتر از کودکان دارای آسیب ویژه زبان است.

صفحه 2 از 14