بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1524 | تعداد کل بازدید های مطالب: 171,965 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

دریافت صدای طبیعت، کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه را بهبود می بخشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

مهارگر آرورا کیناز- ب (AZD۱۱۵۲) در کاهش قدرت بقایی سلول های سرطانی پروستات بسیار کارآمد عمل می کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

مکمل یاری ویتامین D و رژیم غذایی کاهش وزن، باعث کاهش شاخص های التهابی و بهبود نسبی پروفایل لیپیدی در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

کاشت حلقه کامل (مایورینگ) اثرات مثبتی در درمان قوز قرنیه دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تلفیق دو تکنیک پلاسما و کاتالیتیک باعث اثر مثبت هم افزایی در حذف آلاینده کربن مونوکساید می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مداخلات ارگونومیکی مناسب و افزایش آگاهی نسبت به الگوهای تغذیه ای می تواند باعث بهبود کارآیی و سلامت شغلی کارگران شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

کارکنان مواجهه یافته با حلال های BTEX در معرض ابتلا به کوررنگی اکتسابی قرار دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

عوامل و رفتار انسانی و فصل، اولویتهای اول و دوم در شاخصهای خطر سوانح رانندگی می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

شیوع اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی شهر تهران نسبت به مطالعات جهانی در سطح پایین تر ولی از بعضی از مطالعات داخل کشور بیشتر می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

میانگین نمره رفتار پیشگیری از ‌پرفشاری خون در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران متوسط است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید می تواند به عنوان جاذب برای حذف آنیلین از محلول‌های آبی به کار رود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ده درصد از مبتلایان به اسکولیوز ایدیوپاتیک جوانان دارای واریاسیون در تعداد مهره های ستون فقرات هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

روش گرافن کبالت مغناطیسی شده یک روش دوستدار محیط زیست و موثر در حذف آلاینده های آلی به ویژه آنتی بیوتیکها می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

عوامل شلاته کننده موجب افزایش راندمان تصفیه فوتوکالیستی می شوند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

فرایند تجزیه بیولوژیکی توسط آنزیم لکاز یک فرایند تصفیه سازگار با محیط زیست است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

الکتروکنتیک-فنتون یک روش پالایش موثر برای خاک های دانه ریز با قابلیت نفوذ پذیری پایین است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

فرآیند الکتروفنتون یک فرایند موثر و سازگار با محیط زیست در حذف آنتی بیوتیکها از محیط های آبی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

کربن نانوتیوپ مغناطیسی شده با نانو ذرات اکسید آهن جاذب قابل قبولی برای حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیط های آبی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید توانایی جذب دی آلیل فتالات و دی اتیل فتالات را داشته و می تواند در تصفیه فاضلابهای صنایع استفاده گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بیشترین و کمترین فراوانی مقاومت عفونت کلبسیلا پنومونیه مربوط به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و ایمیپنم می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ -

میزان درک زنان از معاینه واژینال، با متغیرهای طول مدت معاینه، احساس راحتی با معاینه گر و تعداد افراد معاینه کننده ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ -

در سویه های سودوموناس آئروژینوزا، در بیماران با عفونت ادراری، داروی ایمپنیم بیشترین حساسیت و سفوتاکسیم بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را داشت

img_yw_news
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ -

ارائه سیستم بیرون کشنده نیل شکسته از درون استخوان های بلند.

img_yw_news
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ -

استفاده از فرآیند پرسولفات/ پیریت/UV می تواند غلظت آلاینده های مقاوم به تجزیه از قبیل آموکسی سیلین را به مقدار مجاز کاهش دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ -

استفاده از کوتر الکتریکی در اعمال جراحی باعث ایجاد ترکیبات سمی PAH نمی شود.

صفحه 57 از 61