بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 780 | تعداد کل بازدید های مطالب: 43,674 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

میانگین امتیاز بدست آمده برای رضایتمندی کاربران از سامانه داشبورد سلامت مادر و نوزاد در حد مطلوب است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

حفظ تیزبینی در شدت cd/m25 در دو سمت گیجگاهی و بینی شرایط بهتری را نسبت به cd/m21 نشان می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

کمبـود ویتامین آ و روی می تواند عامل خطــر احتمالــی بــرای عفونت خونی باشــد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی حساسیت پرتویی سلولهای بنیادی سرطان پروستات انسانی غنی شده از رده سلولی DU145 با استفاده از پردازش کامپیوتری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

غربالگری و تشخیص زودهنگام عفوت توکسوپلاسما و سایتو مگالو ویروس در مادران از ابتلای جنین پیشگیری خواهد کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

یکپارچه سازی و اصلاح داده های سامانه های مدیریت امور آموزش (سما) و بایگانی الکترونیک اسناد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

شناسایی زیرساخت فنی مطلوب برای انتقال اطلاعات بهداشتی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

تکنیک های کامیپوتری پردازش تصاویر میکروسکوپی سلول ها در شرایط in vitro توانایی شناسایی آسیب های سلولی طی تیمارهای پرتویی و گرمایی را دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

بر اساس چک لیست سازمان جهانی بهداشت، تنها 56/93 درصد از بیمارستانی های مورد مطالعه در مقابل حوادث و بلایا پاسخگو بودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، کارایی قابل قبولی در تخریب تری کلرواتیلن دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

مارکرهای CXCR4, OCT4, Nanog و Twist1 می توانند در طراحی درمان هدفمند سرطان کلیه به کار روند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

آماده سازی کامپوزیت نانو ذره آهن صفر ظرفیتی-پلی آنیلین به منظور بررسی اثر آن بر تخریب دی متیل فتالات از محلول آبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

پیدا شدن سه جهش جدید گیرنده اینترفرون گاما در بیمارانی با عفونت BCG منتشره.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

تدوین مجموعه آزمون ارزیابی پردازش شنوایی مرکزی برای کودکان فارسی زبان 12-9 سال

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی خصوصیات روانسنجی ابزار سنجش مشارکت کودکان نسخه والد(اسمکا-والد) در کودکان ناتوان فیزیکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

تهیه نسخه فارسی و بررسی ویژگیهای روانسنجی (Caregiver Difficulties Scale (CDS در مراقبان کودکان فلج مغزی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

تاثیر برنامه آموزش الکترونیک مبتنی بر موبایل برای مادران نوزدان نارس در ارتقاء سلامتی نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری فرآیند ضداجتماعی- خود گزارش دهی، ابزاری برای ارزیابی رفتارهای ضداجتماعی و صفات سایکوپاتی در نوجوانان می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

افزایش بی رویه داروهای ضد قارچی و همچنین ارزان و در دسترس بودن آنها باعث افزایش مقاومت به این داروها شده است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

ایجاد سامانه چشم پزشکی از راه دور گامی موثر در جهت بالا بردن سرعت و کیفیت خدمات چشم پزشکی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

توانمندسازی پرستاران می تواند باعث افزایش میزان رضایت مندی بیماران شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

برای دستیابی به مدیریت دانش موفق، تدوین استراتژی مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

پزشکان و پرستاران به کاربرد فناوری پزشکی از راه دور برای مدیریت بیماری دیابت تمایل دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394متوسط بوده است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

انواع فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی مناطق مختلف شهر تهران در سال 1395 مشاهده شده است.

صفحه 25 از 32