بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 13 | تعداد کل بازدید های مطالب: 388 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب شهرستان تربت حیدریه در سال 96-1395

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

رفتارهای پیشگیرانه از وقوع حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت در مادران دارای کودک

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تعیین روشهای مورد استفاده برای خودکشی در سال 1393 در موارد ایرانی و طبقه بندی موارد بر اساس الگوی خودکشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط بین سابقه دیابت خانوادگی با دیابت بارداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

شیوع کم خونی فقر آهن در گروه سنی کمتر از 18 سال ایران

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط توانایی آینده پژوهشی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در رابطین سلامت

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

توجه به عوارض پس از عمل جراحی در واحد ریکاوری اتاق عمل یک امر ضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرتربت حیدریه در سطح مناسب می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

روند رو به رشد شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان تربت حیدریه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ -

مس و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.