بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تهران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 155 | تعداد کل بازدید های مطالب: 28,741 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

بررسی عمیق علل عدم تناسب توسعه نظام ارجاع با توسعه شبکه مراقبتهای بهداشتی (PHC) جمهوری اسلامی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

موتاسیون در ژن GJA8 مسبب ایجاد حدود 30% از آب مروارید های مادرزادی با الگوی توارثی اتوزومال غالب در خانواده های ایرانی میباشد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

نقاشی کشیدن توسط کودکان بستری شده در بیمارستان در زمان بستری در کاهش اضطراب کودکان در بیمارستان موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

بررسی مقایسه ای دقت و زمان قالبگیری دیجیتال با استفاده از سه اسکن بادی با ژئومتری مختلف در مندیبل بی دندان با چهار ایمپلنت با دو ناحیه اتصال

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

ورزش باعث کاهش معنا دار گلوکز خون در رت های دیابتی می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

سطوح سرمی امنتین، کمرین و TNF-α در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری تفاوت معنی داری ندارد

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

سن، دوره و کوهورت تولد بر شیوع پرفشاری خون تاثیر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

انواع کرم های ضدآفتاب ساخت ایران، استانداردهای بین المللی را رعایت می نمایند و از لحاظ سلامت با کرم های ضد آفتاب خارجی تفاوتی ندارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی کارآیی وتعیین بهترین آستانه میزان برداشت تکنسیوم تیروئید در پیش بینی عود شش ماهه پرکاری تیروئید پس از قطع درمان آنتی تیروئید بیماران

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش، بر آگاهی و خودکارآمدی مشاوران دبیرستان های دخترانه پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان با دو روش آموزشی مبتنی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی بیان رسپتور فاکتور رشد اپیدرمال انسانی نوع 2 (HER2)به روش ایمونوهیستوشیمی در نمونه های اندومتر بیماران مبتلا به کارسینوم سروز پاپیلری رح

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر تحریک عمقی مغز با الگوی پرفرکانس در هیپوتالاموس جانبی بر پدید آمدن رفتار جستجوی مواد در موشهای صحرایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی فراوانی طرح های ناتمام در حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه و عوامل موثر بر آن در سال 1393

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر حضور برنامه‌ریزی شده عضو خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بر اضطراب خانواده و درک ایشان از رفتار‌ مراقبتی پر

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی بیان ژن های Vimentin , E-Cadherin به عنوان نشانگر EMT و ژن TNF-a به عنوان نشانگر التهاب در کارسینومای حفره دهانی سرطان سر و گردن

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقش سلولهای جنینی در بازسازی بافت های آسیب دیده مادر

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مقایسه ای اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی و روش ترکیبی فشار متناوب پمپ پنوماتیک و تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر روی حجم لنف ا

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

روانسنجی ابزار سنجش امادگی برای کارتیمی در بین دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

اندازه گیری مقادیر نرمال تست mini BEST و تست Brief BEST در ارزیابی تعادل افراد سالم ایرانی بالای 18 سال ساکن تهران

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقشه ارتباطی مغز انسان در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در مقایسه با افراد نرمال به وسیله شبکه مبتنی بر گراف آماری.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ادارک پرستاران از خطا و عدم گزارش دهی خطاهای پرستاری در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ مطالعه ی ترکیبی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

باستان انگل شناسی (Paleoparasitology) با تأکید بر عفونت های کرمی در محوطه باستانی شهر سوخته(زابل-استان سیستان و بلوچستان) در عصر مفرغBronze age 3200-1800 BC

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات ضد کرمی گونه های قارچ های نماتوفاگوس در شرایط In vitro و تعیین تاثیر آنها در کنترل بیولوژیک عفونت های شایع انگلی حیوانات آزمایشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اثر تزریق داخل بطن مغزی هورمون تری یدوتیرونین (T3) و سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف القاء شده با رتینوییک اسید بر ناحیه تحت بطنی (SVZ) در مدل حیو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثر بخشی پلاسمیدهای تولید کننده (siRNA(small interferring RNA علیه رونوشت های نوکلئوپروتئین و فیوژن ویروس سینسیشیال تنفسی در سیستم کشت سلول

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی وابستگان درجه یک مبتلایان به سرطان پستان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مولکولی جدایه های انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به ونکومایسین از بیماران ، محیط و پرسنل بیمارستانهای دانشگاهی اهواز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط عوارض بارداری با میزان خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر بر اساس روش محاسبه خطر فرامینگهام در زنان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر به کارگیری دستورالعمل های پیشگیری نوع اول بیماری عروق کرونردرکاهش سطح فاکتورهای خطر ومیزان خطر ابتلابه بیماری درکلینیک های پیش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر افزایشی 940-miR بر میزان بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k562

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مدیریت اجرایی و شناخت کمیت و کیفیت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی قابلیت تکثیرانتخابیﺁدنوویروس تیپ 5 در سلول های سرطانی سینه با قراردادن توالی های مکمل microRNA-145 درانتهای ژن E1A

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی radiosensitivity توسط روش G2-chromatid breakage و فسفریلاسیون پروتئین SMC1 جهت شناسایی ناقلین بیماری آتاکسی تلانژکتازی، و همچنین بررسی بیان ژن های درگیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر حمایت کننده کمری- خاجی بر روی استراتژی های کنترل پاسچر و یکپارچگی حسی در افراد مبتلا به کمر درد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مطالعه تأثیر جایگزینی برخی آمینواسیدهای لوپ 140-131 در ساختار آنزیم کندروئیتیناز ABC I با پرولین بر فعالیت و پایداری دمایی آنزیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مرور سیستماتیک رده سنی مناسب جهت غربالگری آمبلیوپی (تنبلی چشم) در کودکان و عوامل موثر بر تشخیص بهنگام آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه خاصیت ضد میکروبی 5 نوع محلول شستشودهنده کانال ریشه (نرمال سالین٬ کلرهگزیدین 0.2%، کلوئید نانوسید 100ppm ، اسانس اویشن 2%٬ اسانس نعناع 2%) در

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی استحکام باند فایبر پست به کامپازیت کور: اثر آماده سازی سطح با لیزر Er,Cr:YSGG و ترموسایکل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه "آموزش موضوعات اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی با استفاده از فیلم" به دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهرا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تحلیل وضعیت کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : دانشگاه تیپ یک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روانسنجی ابزار سنجش کارتیمی بین حرفه ای مبتنی بر تئوری تغییر رفتار برنامه ریزی شدهTPB

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی سطح آگاهی نگرش وعملکرد زنان 49-15 سال شهرستان آبیک (استان قزوین) در خصوص عوامل خطر بیماری پوگی استخوان در زمستان1394

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بومی سازی پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی بیماران سرطانی از خدمات ارائه شده به آنان در طول دوره ی پرتودرمانی:تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

انجام EECP(Enhanced External Couterpulsation) در درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر واضحی ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تزریق واکسن سلول های دندرتیک در مدل تجربی سرطان نسبت به گروه واکسن سلول های DC فعال شده با لیستریا منوسایتوژنز وCPG بیشتر موجب کاهش سایز تومور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کاهش سلولهای NK (زیرمجموعه ای از لنفوسیتها ) در بیماران رد پیوند حاد و مزمن کلیه موجب رد کلیه توسط بدن بیمار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

در نوزادان نارس مکیدن غیر تغذیه ای توسط انگشت مادر موجب می شود نوزادان سریع تر به تغذیه کامل دهانی دست یابند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

با وجود فقدان تعیین HLA در کشورما مرگ و میر و بقای عضو پیوندی از پیوند دهنده مرده پایین تر از زنده نیست

صفحه 3 از 4