بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تهران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 135 | تعداد کل بازدید های مطالب: 20,870 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقشه ارتباطی مغز انسان در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در مقایسه با افراد نرمال به وسیله شبکه مبتنی بر گراف آماری.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ادارک پرستاران از خطا و عدم گزارش دهی خطاهای پرستاری در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ مطالعه ی ترکیبی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

باستان انگل شناسی (Paleoparasitology) با تأکید بر عفونت های کرمی در محوطه باستانی شهر سوخته(زابل-استان سیستان و بلوچستان) در عصر مفرغBronze age 3200-1800 BC

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات ضد کرمی گونه های قارچ های نماتوفاگوس در شرایط In vitro و تعیین تاثیر آنها در کنترل بیولوژیک عفونت های شایع انگلی حیوانات آزمایشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اثر تزریق داخل بطن مغزی هورمون تری یدوتیرونین (T3) و سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف القاء شده با رتینوییک اسید بر ناحیه تحت بطنی (SVZ) در مدل حیو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثر بخشی پلاسمیدهای تولید کننده (siRNA(small interferring RNA علیه رونوشت های نوکلئوپروتئین و فیوژن ویروس سینسیشیال تنفسی در سیستم کشت سلول

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی وابستگان درجه یک مبتلایان به سرطان پستان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مولکولی جدایه های انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به ونکومایسین از بیماران ، محیط و پرسنل بیمارستانهای دانشگاهی اهواز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط عوارض بارداری با میزان خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر بر اساس روش محاسبه خطر فرامینگهام در زنان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر به کارگیری دستورالعمل های پیشگیری نوع اول بیماری عروق کرونردرکاهش سطح فاکتورهای خطر ومیزان خطر ابتلابه بیماری درکلینیک های پیش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر افزایشی 940-miR بر میزان بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k562

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مدیریت اجرایی و شناخت کمیت و کیفیت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی قابلیت تکثیرانتخابیﺁدنوویروس تیپ 5 در سلول های سرطانی سینه با قراردادن توالی های مکمل microRNA-145 درانتهای ژن E1A

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی radiosensitivity توسط روش G2-chromatid breakage و فسفریلاسیون پروتئین SMC1 جهت شناسایی ناقلین بیماری آتاکسی تلانژکتازی، و همچنین بررسی بیان ژن های درگیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر حمایت کننده کمری- خاجی بر روی استراتژی های کنترل پاسچر و یکپارچگی حسی در افراد مبتلا به کمر درد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مطالعه تأثیر جایگزینی برخی آمینواسیدهای لوپ 140-131 در ساختار آنزیم کندروئیتیناز ABC I با پرولین بر فعالیت و پایداری دمایی آنزیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مرور سیستماتیک رده سنی مناسب جهت غربالگری آمبلیوپی (تنبلی چشم) در کودکان و عوامل موثر بر تشخیص بهنگام آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه خاصیت ضد میکروبی 5 نوع محلول شستشودهنده کانال ریشه (نرمال سالین٬ کلرهگزیدین 0.2%، کلوئید نانوسید 100ppm ، اسانس اویشن 2%٬ اسانس نعناع 2%) در

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی استحکام باند فایبر پست به کامپازیت کور: اثر آماده سازی سطح با لیزر Er,Cr:YSGG و ترموسایکل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه "آموزش موضوعات اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی با استفاده از فیلم" به دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهرا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تحلیل وضعیت کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : دانشگاه تیپ یک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روانسنجی ابزار سنجش کارتیمی بین حرفه ای مبتنی بر تئوری تغییر رفتار برنامه ریزی شدهTPB

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی سطح آگاهی نگرش وعملکرد زنان 49-15 سال شهرستان آبیک (استان قزوین) در خصوص عوامل خطر بیماری پوگی استخوان در زمستان1394

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بومی سازی پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی بیماران سرطانی از خدمات ارائه شده به آنان در طول دوره ی پرتودرمانی:تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

انجام EECP(Enhanced External Couterpulsation) در درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر واضحی ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تزریق واکسن سلول های دندرتیک در مدل تجربی سرطان نسبت به گروه واکسن سلول های DC فعال شده با لیستریا منوسایتوژنز وCPG بیشتر موجب کاهش سایز تومور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کاهش سلولهای NK (زیرمجموعه ای از لنفوسیتها ) در بیماران رد پیوند حاد و مزمن کلیه موجب رد کلیه توسط بدن بیمار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

در نوزادان نارس مکیدن غیر تغذیه ای توسط انگشت مادر موجب می شود نوزادان سریع تر به تغذیه کامل دهانی دست یابند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

با وجود فقدان تعیین HLA در کشورما مرگ و میر و بقای عضو پیوندی از پیوند دهنده مرده پایین تر از زنده نیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه ی زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی در مردان فوتبالیست و مردان سالم غیر ورزشکار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقایص ایمنی زمینه ای در کودکان مراجعه کننده با عوارض واکسن BCG به مرکز طبی کودکان در سال 1392-1391

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اضطراب در کودکان مبتلا به آسم بر تشدید علائم بیماری موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ -

آلودگی میکروبی سبزیجات و جوانه های بسته بندی شده آماده مصرف در فروشگاههای مواد غذایی تهران بیش از حد مجاز است .

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

صفحه 3 از 3    
3
بعدی
آخرین