بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 70 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,575 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

آنالیز ژن NSP4 روتا ویروس در نمونه مدفوعی بیماران در شهر اهواز انجام شد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

سدیم هیدروسولفاید حرکت روده باریک را تعدیل می کند.

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

عقرب اورتوشیروس ایرانوس گونه ای مستقل می باشد و خصوصیات مرفومتریک نیز این ویژگی را تایید کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

کارکنان بخشهای روانپزشکی در معرض فرسودگی شغلی هستند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

اثرات حفاظتی عصاره میوه تمشک در برابر اختلال حافظه احترازی و درد ایجاد شده در اثر ایسکمی بررسی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از الیزا بدلیل ارزانتر و در دسترس بودن در مقایسه با HPLC در شناسایی اکراتوکسین در گیاهان دارویی توصیه می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

ارتباط بیمار و پزشک می تواند در فرآیند بهبود بیمار موثر باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاخیر در ترخیص بیماران می تواند بر شاخص های عملکردی بیمارستان تاثیر منفی بگذارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

مدل چند حالته یک روش مناسب برای بررسی تاریخ رویداد بیماران و تعیین عوامل اصلی پیش آگهی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

اسیدهای چرب ترانس از طریق کاهش ABCA1 در ایجاد آترواسکلروز نقش دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

سطح آگاهی کارکنان کشتارگاهها و دامداریهای شهرستان شوشتر پیرامون بیماری تب کریمه – کنگو پایین می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

درمان ساب سیستم های پردازش واج شناسی نقش مهمی در کاهش شدت لکنت و افزایش روانی گفتار دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

دریافت رژیم غذایی سالم حاوی سبزیجات و گوشت تازه می تواند میزان دیس پپسی و اختلالات معدی را در میان مردم خوزستان کاهش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

پرستاران بخش های اورژانس بیمارستان های سطح اهواز اطلاعات متوسطی در مورد روش های تریاژ دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

نسخه فارسی مقیاس میزان حمایت در افراد بزرگسال دارای ناتوانی رشدی و ذهنی به عنوان یک ابزار روا، پایا و مطابق با فرهنگ و زبان ایرانی در زمینه ا

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی بر پیامد زایمان در زنان نخست زا موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

شایع ترین نوع نیدل استیک در اتاق عمل نیدل استیک شدن با سوزن بخیه می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری کلاس های آموزشی مناسب در خصوص میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت بهداشت جیوه ضروری است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

با استفاده از مشخصات دموگرافیکی و ابعاد آنتروپومتریکی می توان ظرفیت انجام کار فیزیکی را تخمین زد

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

معرفی مهمترین متغیرهای تشخیص هویت ژنتیکی در استان خوزستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

سن بر پردازشهای فضایی شنوایی مانند جهت یابی و درک گفتار در نویز موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ماهیان شبه شوریده منطقه خور موسی از نظر وجود تالیم سالم نمی باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ماهیان منطقه خور موسی از نظر وجود جیوه سالم نمی باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

رنگ اسید آبی (Acid brown 14) از محلول های آبی حدف شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

پساب خروجی و فاضلاب شرکت ملی حفاری با استندارد ملی تخلیه فاضلابها به آبهای سطحی نشان داد که خروجی پارامترهای pH ,BOD5 با استاندارد مطابقت دارد و

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1