بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 185 | تعداد کل بازدید های مطالب: 17,549 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتخاب آنتی بیوتیک مناسب برای درمان عفونت زخم پای دیابتی اهمیت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عامل اصلی ایجاد لیشمانیوز جلدی در جهرم شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سطح استرس پرسنل شاغل در اتاق عمل های شهر جهرم بررسی شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سلامت معنوی با خودکارآمدی و عزت نفس در زنان سنین باروری ارتباط دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شایعترین آمیب های آزاد زی در استخرهای شهرستان جهرم، شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تلاوت آیات قران، منجر به بهبود وضعیت هوشیاری بیمار میگردد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هوش معنوی بر فعالیت های خود مراقبتی موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیابت به عنوان یکی از ریسک فاکتور های اصلی بیماری عفونت ادراری در افراد باردار شناخته شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عوامل موثر بر اضطراب ناشی از ایدز در پرسنل شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان رعایت شان و کرامت بیماران از نظر پرستاران در سطح مطلوبی قرار دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیدگاه بیماران نسبت به حفظ محرمانگی آنها از نظر افشای نام یا تشخیص بیماری در بیمارستان های شهرستان جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پلی مورفیسم های rs61138008 و rs3761249 ژن ارژنین وازوپرسین با بیماری پره اکلامپسی ارتباط ندارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

قاطعیت دانشجویان باعث افزایش تفکر انتقادی آنها می شود

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری طراحی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سواد سلامت بر سطح فعالیت فیزیکی زنان تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اختلالات عضلانی – اسکلتی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ادراکات جسمی و روانی می تواند حمایت اجتماعی درک شده زنان سنین باروری را افزایش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نوع حجاب مورد استفاده و نوع حجاب مناسب از نطر دانشجویان تقریبا یکسان است

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آشفتگی اخلاقی درپرستاران، میزان بازدهی کاری آنان را کاهش می دهد

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

سطح آگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی نسبت به روش های تصویربردرای پزشکی ضعیف ارزیابی شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید غیرخودایمن با سطح مناسب ویتامین دی، داروی لووتیروکسین می‌تواند دارای اثرگذاری بیشتر درمان و دارو شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ، انتاموبا دیسپار، هیستولیتیکا در روش تریکروم یک نفر و در روش NESTED-PCR دو نفر مثبت گزارش شدند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

تصویر پرستاری به عنوان عامل آسایش بیماران و مراقبت از انسان های نیازمند شناخته می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

نیمی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت دارند

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1