بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 65 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,143 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

اثرعصاره هیدروالکلی پیله کرم ابریشم بر سطح هورمون های GnRH,DHEA

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بیلی روبین هفته اول تولد با فصل تولدنوزاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

همسویی کیفیت زندگی با عملکرد جنسی زنان باردار

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر منابع درونی و بیرونی موثر بر بازگشت به اعتیاد در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در معتادان تحت درمان

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثر عصا ره هیدرو الکولی پیله کرم ابریشم بر سطح هورمونهای LH, FSH و فولیکولهای تخمدانی در موش ماده صحرائی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون رزیستین در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های لپتین ، کوله سیستوکینین و فاکتورهای لیپیدی (TG, TC, LDL, HDL) در موش های صحرایی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های نوروپپتید Y ، گرلین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی نقش اساتید به عنوان رول مدل در راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

رابطه سلامت معنوی و رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان اداری

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

الگوی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی رایج و استاندارد در بیماران تحت اعمال جراحی اورتوپدی و بررسی پیامد های بالینی آنها

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

راهکارهای ارتقاء برنامه های آموزش مداوم پرستاری

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون اورکسین A در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی میزان بیان miRNAs : hsa-mir-228b و hsa-mir-146 و hsa-mir-172 و hsa-mir-115-3p در سرم خون بیماران با لوسمی حاد لنفوبلاستیک (Acute lymphoblastic leukemia)

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل بر ترک خدمت در پرستاران

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبرمیزان ، آپولیپوپروتئین A وB در خرگوش های نر آترواسکلروزی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی اورکسین A

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی بر غلظت سرمی آدیپونکتین

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

آموزش رعایت بهداشت توسط کارکنان و کادر پزشکی بخش های بیمارستانی، می تواند در تشخیص به موقع و کاهش موارد عفونت بیمارستانی موثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر هیستوپاتولوژی و شاخص های سرمی آسیب بافت کبد در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

همراهی سخت رویی با اضطراب و استرس دوران بارداری

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

سال های بالقوه از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس در جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

پیش بینی گرایش به باروری و بعد خانوار بر اساس عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در زنان 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی جهرم

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1