بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 132 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,294 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

طراحی یک برنامه آموزشی مبتنی بر case های بالینی در forum

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

اثر درمانی عصاره آبی ثعلب برمیزان پروفایل های لیپیدی (TG-TC-LDL) ، OX-LDL و آنزیمهای MDA، SOD ، CAT و NADPH oxidas در خرگوش های نر آترواسکلروزی

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و علائم روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر آموزش معنویت درمانی در میزان امیدواری و عزت نفس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

برنامه آموزشی ویدئویی جهت پیشگیری از بیماری دیابت نوع 2 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم طراحی گردید

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

اثر ضدباکتریایی عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه گلک بر باکتری های پاتوژن گرم مثبت عامل عفونت دستگاه ادراری

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی ژن های بتالاکتاماز در باکتری های جدا شده از زخم پای دیابتی

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

الگوی خواب در کودکان ۲تا ۱۲ ساله

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

فراوانی آلودگی به انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار در افراد مبتلا و غیر مبتلا به HIV

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

کیفیت زندگی کاری با رفتارهای مخرب کاری در کارکنان مالی- اداری

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

آگاهی و نگرش زنان نسبت به خشونت و ارتباط آن با عزت نفس و خودکارآمدی در زنان

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

رابطه خودپنداره و کمالگرایی با سلامت روان زنان باردار

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و کیفیت خواب درسالمندان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

میزان آلودگی باکتریال تیغه های لارنگوسکوپ قبل از لارنگوسکوپی در بیمارستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت کریپتوسپوریدیوم در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

فراوانی فاکتور های بیماری زایی اشریشیاکلی جدا شده از ادرار خانم های باردار سالم و دیابتی مبتلا به عفونت مجاری ادراری در شهرستان جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

رضایتمندی دانشجویان کارورز پرستاری و پیراپزشکی از محیط یادگیری بالینی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

برآورد اندازه جمعیت گروه های پرخطر برای اچ آی وی/ ایدز با استفاده از روش بسط شبکه ای در جنوب ایران

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

آموزش توسط همتایان بر سواد سلامت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر است

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

واحد های اختیاری و کوریکولوم پوچ برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

یافته های سونوگرافی Fast قبل و بعد از سرم تراپی در بیماران ترومای بلانت شکمی

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1