بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 98 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,109 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره آبی دانه گیاه اسپند(Peganum harmala L.‎‌ ) بر کاهش شدت برخی رفتارهای تشنجی در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از شبکه های مجازی در آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان با فرصت ها و چالش‌هایی روبرو است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

رعایت اصول جراحی ایمن توسط پرستاران اتاق عمل و بیهوشی ( بر اساس چک لیست جراحی ایمن WHO) درحدمطلوب بوده و با تعهد سازمانی آنان مرتبط است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره آبی الکلی میوه گیاه گلک (Capparis spinosa L.‎‌) بر تشنج القا شده توسط پیلوکارپین در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

پرسشنامه سنجش عملکرد کار تیمی در پرستاران طراحی گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

آلودگی محلول های نگه دارنده ی لنز های تماسی آرایشی و طبی به آمیب های آزاد زی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

رضایتمندی بیماران از هزینه های بستری و خدمات بیمارستانی پس از اجرای طرح نظام سلامت در بیمارستانهای شهرستان جهرم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی در پرستاران

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

اکثریت زمان رخداد قصور بیهوشی حین عمل بوده و وضعیت جسمی شاکیان، بصورت نقص عضو، فوت و درحال بهبود گزارش شده است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

سواد سلامت در بیماران ام اس یک مفهوم پویا است و شامل ویژگی‌های ازجمله دانش مراقبتی، توان کسب و بکارگیری اطلاعات و عملکرد موثر می‌باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بین حیطه‌های رفتارهای ارتقا دهنده‌ی سلامت، حیطه عادات تغذیه ای دارای بالاترین وحیطه فعالیت فیزیکی دارای کمترین میانگین بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

همسویی جو اخلاقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی جهرم با میزان شادکامی آنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله ای بر سلامت روان سالمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

همسویی امید به زندگی و هوش معنوی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

همسویی جو اخلاقی بیمارستان با میزان استرس درک شده و عزت نفس دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

پرسشنامه سنجش سواد سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس طراحی گردید

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

میزان سلامت معنوی،افسردگی و گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان مدارس متوسطه

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

رضایتمندی کارکنان تشخیص و درمان و پشتیبان بیمارستان های شهرستان جهرم از پرداخت مبتنی بر عملکرد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

در زنان یائسه سواد سلامت با کیفیت زندگی ارتباط دارد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

نقش درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بهبود شاخص های انتروپومتریک با درمان ویتامین D در دانش آموزان

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

اهمیت تجویز آنتی بیوتیک برای درمان بیماران آلوده به باکتری های بیماری زا اسینتوباکتر

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

چالشهای پاسخگویی اجتماعی از دیدگاه ارائه دهندگان و تجربیات گیرندگان خدمات درمانی

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1