بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 189 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,519 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

مهندسی بافت پوست با استفاده از پرده آمنیون و سلولهای مشتق از آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

حضور آمیب های آزادزی پاتوژن در منابع آبی استان سمنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

طراحی چارچوب تخصیص تخت بر پایه اولویت بندی بیماران و پیشنهاد مدل هوش تجاری تخصیص تخت

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی نتایج جراحی بین رشته ای در مننژیومهای انپلاک در بیمارستان لقمان حکیم از سال 92 تا۱۳۹۵

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بهینه سازی تخصیص تخت در بخش مراقبت های ویژه مغز و اعصاب بیمارستان لقمان حکیم بر پایه اولویت بندی با استفاده از تکنیک شبیه سازی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت بهتر بخش مراقبت های ویژه با تحلیل داده های کلینیکی و پیامد بیماران بخش مراقبت های ویژه مغز و اعصاب

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت تخت در بخش مراقبت ویژه با چالشهای زیادی از جمله ظرفیت‌های انسانی مرتبط، نحوه اولویت گذاری پذیرش و ترخیص، نظارت و کنترل بخشICU دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

سنتز نالیدیکسیک اسید با استفاده از مایع خونی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اعتبار یابی پرسشنامه صلاحیت اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اثر ضد افسردگی عصاره جینکو بیلوبا در موش صحرایی می تواند به واسطه تاثیر حفاظتی آن بر متیلاسیون DNA ژن BDNF هیپوکامپ ایجاد گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

فرمولاسیون و استاندارد سازی قرص اطریفل مقل

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

در بیماران دیالیز صفاقی مورد آزمایش سطح سرمی منیزیوم با تیتر آنتی بادی اچ پیلوری ارتباط ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تأثیر شیر خشک مخصوص رژیم کتوژنیک در درمان صرع مقاوم به درمان

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون Head-up Tilt Table می تواند به متخصصین اطفال و پزشکان فوق تخصص اعصاب اطفال در تشخیص افتراقی تشنج کمک کند.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

میانگین غلظت ذرات معلق PM2.5، در اکثر شهرهای پرجمعیت 2/23 ± 3/32 می‌باشد که بیش از 3 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

’گزارش تایپ های t426 و t021 از نمونه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران با عفونت دستگاه ادراری

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تایپینگ مولکولی سویه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های کشت خون بیماران با استفاده از روش Multilocus sequence typing

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

سازگاری ایمنولوژیکی سلولهای بنیادی مشتق از پرده آمنیون جهت پیوند

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

اسید الفا لیپوئیک باعث جلوگیری از اختلالات رفتاری و بافتی ناشی از مصرف تیمروسال، بعنوان ماده نگهدارنده موجود در واکسن‌ها می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر سیستم‌های توکسین-آنتی توکسین به منظور کشندگی انتخابی سلول‌های سرطانی سینه

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپ مولکولی نمونه های استافیلوکک کوآگولاز منفی جدا شده از عفونت های چشمی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاراب

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

طی پژوهشی دوساله ارتباط میان آزمایشهای متابولیک و تأخیر تکاملی، پسرفت تکاملی و تشنج در کودکان مبتلا مورد بررسی قرار گرفته است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از محلولهای کلوئیدی قبل از شروع عمل در کاهش افت فشار حین بی حسی نخاعی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر میوه ی گیاه کدو در کاهش چربی خون در مدل موش صحرایی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

ژن Cytoplasmic FMRP interacting protein 1 می‌تواند یکی از ژن‌های موثر در پاتوژنز بیماری اوتیسم باشد.

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1