بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 344 | تعداد کل بازدید های مطالب: 15,047 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

موانع تجهیزاتی بالاترین و موانع فردی پایین ترین عامل در شتشوی دست در بیمارستانها می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

پلی مورفیسم ژن FOXP3 با مشکلات بارداری یا عوارض بارداری ناشی از سیستم ایمنی ارتباط دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

پپتیدهای نفوذگر در تومور، می تواند به ارتقای ایمنی ژن درمانی با سیتوکاینها حائز اهمیت باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

با استفاده از تکنیک Real Time PCR در نمونه های آزمایشی بیماران مبتلا اختلال مزمن خودایمنی و افراد سالم DNA ویروس HHV-8 تشخیص داده نشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه Teucrium polium می تواند به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

هماهنگی های درون و برون سازمانی می تواند به پاسخ سلامتی موثر به بلایا کمک کند.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

عوامل مادی و غیر مادی می تواند سبب کاهش سطح انگیزش پرستاران گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

موتاسیون های متعدد در ژن پوشینه ویروس ایدز میتواند بر عملکرد و ساختار این پروتئین موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان ایمنی در کودکان ساکن در منطقه روستایی از استان فارس قابل توجه بوده است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

در سرطان پروستات همه تهاجم‌ها و درگیری‌ها با stage و گروه grade بالاتر رابطه مستقیم داشتند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

سی تی اسکن سه بعدی جمجمه با کاهش دز 10 تا 25 در صد تصاویر با کیفیت تشخیصی قابل قبول بدون اختلال در تشخیص را تولید می کند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

اقدامات روانشناسی به بهبود وضعیت بیماران پوستی می تواند کمک کند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ژل قابل جذب ضد چسبندگی ممکن است بتواند در کاهش چسبندگی های روده ی باریک دسروزه پس از ترمیم، در رت های آزمایشگاهی موثر واقع شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان شیوع سرمی کیست هیداتید در کودکان جامعه روستایی مورد مطالعه بالا است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بین تعداد غدد لنفاوی برداشته شده و تعداد غدد لنفاوی درگیر ارتباط مشاهده شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

کمبود ویتامین دی با بیماری قلبی و عروقی ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ژل قابل جذب ضد چسبندگی ممکن است بتواند بر روده ی باریک دسروزه و ترمیم نشده ی موش از نظر کاهش چسبندگی های داخل شکم موثر واقع شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان کیفیت فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی فسا در مدل تعالی کیفیت اروپا کمی پایینتر از حد متوسط است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

عصاره های گیاهی به عنوان مواد بیولوژیکی ،مناسب بودن آن را برای سنتز نانو ذرات اثبات می کند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

داد متعددی اپی توپ و دیگر ویژگی های ساختاری پروتئین K2 ویروس HHV8 یافت شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تجویز اسید آمینه ی گلیسین می تواند از آثار زیانبار سرب بر کلیه ها بکاهد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

استرس اکسیداتیو و اتوفاژی می تواند نقش مهمی در مکانیسم آسیب مسیر هیپوفیز-هیپوتالاموس-پناد ایفا کند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

کلستاز و تجمع اسیدهای صفراوی در بدن موش های صحرائی ماده می تواند باعث افزایش قابل توجه آسیب بافت تخمدان و تغییرات هورمونی در این حیوانات شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

شناسایی مسیر فعالیت زیستی و بررسی ایمنی زیستی ترکیبات مزو متخلخل امکانات کاربرد ترکیبات سیلیکای مزو متخلخل را در حوزه دارویی ایجاد می کند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

دیابت می تواند منجر به کاهش باروری شود.

صفحه 3 از 14