بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 302 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,744 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

اسانس گیاهان مرزه بختیاری، مور تلخ و نعنا گربه در محدوده غلظت مورد بررسی باعث مهار رشد و گاها نابودی باکتری هلیکوباکتر پیلوری شدند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از پپتیدهای نفوذگر در تومور میتواند به ارتقای ایمنی درمانی با سیتوکاینها در تومور کمک شایانی نماید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

مکمل رزوراترول مارکر اتهابی CRP و TNF-α در بیماران میتلا به اختلالات متابولیکی را کاهش می دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ -

ایجاد شبکه های کلان منطقه ای تا حدی توانسته است در اشتراک منابع تاثیر گذار باشند .

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

موثرترین انتی بیوتیک در درمان عفونت های حاصل از باکتری های اسینتوباکتر و سودوموناس کلیستین می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

بیماری قارچی شایعترین عفونت مخاطی دهان است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

APRIL در پاتوژنز و شدت بیماری اسکلرودرما نقش دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

APRIL در پاتوژنز بیماری ویتیلیگوا می تواند به عنوان هدف درمانی در نظر گرفته شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

جویز اسید آمینه ی گلیسین می تواند از آثار زیانبار سرب بر کلیه ها بکاهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

بهینه سازی پرسشنامه ناسا تی ال ایکس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

کوآنزیم Q و آلفالیپوئیک اسید به همراه هم قادر به تخفیف نروپاتی دیابتی در موش صحرایی می باشد

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

میان کدون های نادر و جایگاه اتصال آنزیم سیتوکروم اکسیداز ارتباط وجود دارد

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

میتوان از فناوری کریسپر برای ویرایش ژنوم سلول های میزبان در هنگام تولید داروهای نوترکیب زیستی استفاده نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

برای بهبود خواص فارماکوکینتیکی نانوتیوب های کربنی میتوان گروه های عاملی به نانوتیوب های کربنی اضافه نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

تعداد مرگ و میر بر اثر تصادف در شیراز در حال افزایش و در سایر شهرستانها در حال کاهش است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

از نظر زمانی بیشترین حوادث رانندگی در ساعت 16 تا 20 و کمترین حوادث در ساعت 4 تا 8 روی داده بود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف الکل منجر به افزایش شدت صدمه درتصادفات می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

داروی کوپریزون در موش های نر نژاد C57BL/6 میتواند باعث القا مدل ام اس شده و داروی الاژیک اسید از مسیر نخاع موجب بهبود علایم این بیماری گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

تجویز داروی ترامادول به موش های صحرائی باعث آسیب بافت کلیه و بالا رفتن برخی فاکتورهای نشان دهنده ی آسیب بافتی در سرم حیوان شد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

زنبورر گزیدگی می تواند باعث تظاهر لوپوس در بیمار شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

موانع تجهیزاتی از عمده ترین موانع شست شوی دست در بین پرستان می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

بین میانگین مدیریت استعداد و جانشین پروری با سطح تحصیلات ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

سنتز ابرخازن نانوذرات مغناطیسی منگنز فریت جایگذاری شده با روی

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ -

فراوانی ژنوتیپ نامطلوب TT در نقطه پلی مورفیسمی rs12979860 در افراد سالم کمتر از افراد آلوده به ویروسهای HCV, HIV بوده است.

img_yw_news
سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ -

کودکان کم توان ذهنی به دلیل نقص در مهارتهای کاربردشناختی و مکالمه ای به طور مکرر با شکست های ارتباطی مواجه میشوند.

صفحه 3 از 13