بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 320 | تعداد کل بازدید های مطالب: 22,774 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

سندرم متابولیک در ایران شیوع بالایی دارد اما طی سال های اخیر روند تغییری در روند شیوع سندرم متابولیک مشاهده نشده است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

بهزیستی روانشناختی و سلامت روانی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان موثر هستند

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

سالمندان باسواد در مقایسه با سالمندان بی سواد کیفیت زندگی بهتری دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع سندرم پاهای بی قرار در بیماران همودیالیزی بالاست.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

بکارگیری روش ساخت نانو حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه‌ای برای اندازه‌گیری هیدرازین و سایر آلاینده‌ها موثر می‌باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران ایرانی شیوع بالایی دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

اضطراب مرگ در سالمندان پدیده ای طبیعی است که روی کیفیت زندگی آنها تأثیر سوئی نخواهد گذاشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

افراد با تحصیلات بالاتر آگاهی بیشتر و نگرش مطلوب تری در رابطه با اهدای عضو دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

فلزات سنگین ازجمله مس و سرب احتمالا ریسک فاکتورهای زمینه ساز سرطان معده می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تراکم باکتری‌ها و قارچهای موجود در هوای تسهیلات پردازش کارخانه بیوکمپوست شهر سنندج بیشتر از مقدار استاندارد است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

چاقی در ایجاد بیماری های آلرژیک مانند آسم آلرژیک نقش دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

کیفیت زندگی کاری بیشتر پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کردستان رضایت بخش نمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شاخص پوسیدگی دندانی در دانش آموزان شهر سنندج بالاست.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

ویژگی خطر پذیری عامل تعیین کننده ای در رفتار عود و بازگشت به مصرف مواد می‌باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

کدورت، سختی و قلیائیت آب استخرهای شهر سنندج در حد مطلوب است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع کلی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در بین دانش آموزان استان کردستان در حد متوسط می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

در بیمارستانها تدوین یک راهنمای بالینی در ارتباط با حمایت و مشارکت خانواده بیماران کمایی ضرورت دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تقریبا 18 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاق و یا دارای اضافه وزن می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مجرد و دختر بالاتر از سایر دانشجویان است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع چاقی و اضافه­ وزن در دانش آموزان شهر سنندج بالاست.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از سولفات آلومینیوم(آلوم) به عنوان پیش تصفیه برای شیرابه های محل دفن یک روش اقتصادی است

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بیش از نیمی از پرستاران اعتیاد به کار بالایی دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بخش زیادی از زباله های شهری قابل بازیافت هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

در سال های اخیر خشونت فیزیکی علیه زنان کاهش یافته است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

اعتیاد به اینترنت دانش آموزان با افسردگی و اضطراب رابطه دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

استرس شغلی می تواند باعث بروز اختلالات روانی و کاهش سطح خودکارآمدی پرستاران و ماماها شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بهبود دانش و نگرش در خصوص مراقبت های دهان و دندان بر افزایش رفتار خودمراقبتی موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

سطح روی در افراد مبتلا به آکنه کمتر از افراد سالم است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

افراد معتاد با سابقه تزریق مواد، بعد از ترک در خطر بازگشت به مصرف مواد هستند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

میانگین زمان بین مراجعه به پزشک تا نمونه گیری جهت بررسی آنفلوآنزای A تقریبا 2.7 روز می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

با مصرف کپسول زنجبیل شدت درد و تهوع و میزان استفراغ بعد از عمل جراحی کاهش پیدا می کند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

مدل سه فاکتوری حمایت هیجانی، حمایت ملموس، و حمایت عاطفی ابزاری مناسب برای اندازه گیری حمایت اجتماعی درک شده رفتار ماموگرافی می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

سطح آگاهی بیشتر زنان شهر سنندج در خصوص وجود فلزات سمی در برنج مصرفی روزانه پایین می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

بین خودکارآمدی تحصیلی و انسجام خانوادگی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

مهارت زندگی دانشجویان در سطح رضایت بخشی نمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

اکثر دانشجویان، محیط آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان را مطلوب گزارش کرده بودند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

پرسشنامه اختصاصی خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون توسط محققیقن ایرانی روانسنجی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

آموزش بین حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای اهمیت زیادی است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیان ژن Sirt2 سلولهای میزبان ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

پرسشنامه اعتقادات مرتبط با رفتار استفاده از نخ دندان در چهارچوب مدل مراحل آمادگی توسط محققین ایرانی روانسنجی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

شیوع کبد چرب در جمعیت عمومی شهر سنندج بالا گزارش شده است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

آموزش تاثیر مثبتی بر افزایش انجام ماموگرافی غربالگری زنان دارد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

آگاهی جامعه در مورد بیماری ام اس کمتر از حد مطلوب است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

پرسشنامه اعتقادات مرتبط با رفتار استفاده از نخ دندان در چهارچوب مدل مراحل آمادگی توسط محققین ایرانی روانسنجی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

مادران با سن پایین تر از 25 سال نوزادان با شکاف کام و لب بیشتری به دنیا آورده اند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

عواملی از جمله داشتن مشکل در پستان، وضعیت تاهل، سابقه فامیلی سرطان پستان بیشترین ثاتیر بر انجام ماموگرافی دارند.

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

25 درصد ژل‌های لوبریکنت چند بار مصرف مورد استفاده در سوند گذاری از لحاظ آلودگی میکروبی مثبت می‌باشند.

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بین فشارخون مادر حین بارداری و کم وزنی نوزاد حین تولد ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

رخداد آسیب ناشی از سرسوزن یا مواجهات شغلی در بیمارستانهای استان کردستان بالاست

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تماس با صنایع فلزی از قبیل شغل جوشکاری و حلبی کاری یک ریسک فاکتور شغلی برای ابتلا به سرطان مثانه می‌باشد.

صفحه 3 از 7