بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 128 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,686 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مداخلات آموزشی می‌تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

محدودیت جریان خون همراه با ورزش استقامتی خفیف می‌تواند بر شاخص های قلبی و عروقی افراد پیر نقش مثبت داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

گرسنگی متناوب (یک روز در میان) بر کاهش فشار خون را در موش های صحرایی پیر نشان نقش داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مسیر غیرژنومیک استروژن بر روی اختلالات قلبی عروقی ناشی از دیابت اثرات مفید و ضدالتهابی داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

اکثریت زندانیان زن دارای سازگاری خیلی پایین بودند و با افزایش سازگاری بهداشتی و عاطفی زندانیان زن معتاد، عزت نفس آنها هم افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر با سطح پلاسمایی اندوتلین-22 و پلیمورفیسم برخی ژن ها، ارتباط ‌مستقیم داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

عملکرد داروسازان در مشاوره دادن به بیماران و دادن اطلاعات صحیح و مناسب راجع به مولتی ویتامین ها باید بهبود یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

مایعات یونی می‌توانند بخارات مضر تولوئن از هوای محیط کار جذب و حذف کنند.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

سبک‌های رهبری مدیران در بیمارستان‌های آینده باید متناسب با تغییرات، انتخاب شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان پلاسمایی miR-210 و miR-517c با بیماری پره کلامپسیا ارتباط داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

روش آرام سازی بنسون می تواند بر کاهش اضطراب و شدت درد ناشی از تعوبض پانسمان موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

منطقه سرآسیاب به عنوان یک کانون قدیمی و الله آباد یک کانون جدید در حال شکل گیری از لیشمانیوز پوستی (سالک) در شهر کرمان می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین سمیت سلولی بر رده های سلولی A549 و MCF7 دیده شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

تجویز بربرین می‌تواند منجر به بهبود اختلالات حرکتی و شناختی از جمله یادگیری در موشهای صحرایی که در دوران نوزادی MK-801 دریافت کرده اند شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

:ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﺰریﻘﯽ و ﻫﺰیﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دیﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از راﻫ

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

تبعیت رژیم درمانی افرادی که با HIV زندگی می کنند: انالیز محتوی کیفی بر اساس مدل اطلاعات انگیزه مهارتهای رفتاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

سموم ارگانوکلره در القای استرس اکسیداتیو، تغییر متیلاسیون ژن های سرکوب کننده ی تومور و پروتئین های هیستونی و در نتیجه بروز سرطان پستان نقش د

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

راهبردهای تنظیم هیجان، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در مردان معتاد با همتایان عادی شهر سیرجان انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان و کاهش گرایش به اعتیاد معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

مدلسازی تغییرات افت شنوایی توسط الگوریتم های داده کاوی، وزن و تاثیر بالای فرکانس 4KHz را در تغییرات افت شنوایی پیش بینی کرد و با توجه به صحت با

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثر مهاری داروی دوستاکسل به عنوان یک داروی رایج شیمی درمانی سرطان سینه و کامفرول به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان بر روی جمعیت سلول های بنیاد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف مواد مخدر قبل از برقراری رابطه جنسی برآورد گردید و تاثیر عوامل مؤثر برشدت استفاده ازمواد مخدر قبل یا حین برقراری رابطه جنسی در زنا

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

تاثیر متغیرهای مختلف روی اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان 19-29 ساله کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

نتایج نشان داد که تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه فاضلاب صنعت کنسروسازی به وسیله تکنولوژی سلول سوخت میکروبی بدون واسطه و کاتالیست، به عنوان

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1