بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 130 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,338 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

حذف رنگ راکتیو نارنجی 16 با استفاده جاذب طبیعی اسفرزه

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی ناپروکسن از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان هورمون استروژنی 17β- استرادیول در شیر تولیدی استان کرمان انجام شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

هزینه های پیاده سازی نقشه راه درمان ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اولین بار مصرف شیشه در جوانان 19-29 ساله ایرانی مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

رفتارهای بهداشتی و نظرات مادران بچه های مهدکودک های شهر کرمان در زمینه انتقال باکتری از دهان مادر به کودک بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

نیازهای درمانی بهداشتی، سلامت دهان و دندان و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان کودکان دارای اختلال بینایی بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

آگاهی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با Avulsion دندانی انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

ارتباط تعارض کار - خانواده با کیفیت مراقبت پرستاری در بیمارستانهای شهر زرند انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد انجام گرفت

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

کارایی جذب کربن نانوتیوب چند دیواره عامل دار شده برای نمونه برداری از تری کلرواتیلن در هوا ضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل خطر مرتبط با فرم های عدم پاسخ به درمان و بهبود یابنده لیشمانیوز پوستی انجام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

فعالیت بوتیریل کولین استراز نوترکیب انسانی با استفاده از پلاسمید دو آغازگره انجام گرفت

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره در حذف پنی‌سیلین G انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

پرتوهای فرابنفش نوع A در فصل برداشت خرما

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

امید درمانی بر شادکامی-بیماران دیابتی

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان با اختلال بینایی شهرستان کرمان انجام شد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذره نقره بر روی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های زخم و سوختگی و تعیین اثر آن بر روی میزان تولی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعیین حساسیت به ترکیبات بیوسایدی واثر ضد میکروبی نانوذرات مس و بررسی وجود ژن های qacEΔ1 و cepA و ژن copA بر روی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی نقش سیستم اپیوییدی و گلوتامینرژیکی در فعالیت بیدردی پرگابالین در سه مدل درد تیل فلیک ، هات پلیت و انقباضات ناشی از استیک اسید در موش سو

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر پرگابالین بر خیز مغزی، نفوذ پذیری سدخونی- مغزی، فشار داخل جمجمه ای و رفتارهای نورولوژیک بعد از تروما در موش صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مدل سازی مولکولی مشتقات جدید ایندولیزین به عنوان عوامل بالقوه ضد میکروبی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سنتز مشتقات پیرانو[2،3-b] کرومن توسط واکنش سه جزیی بین 3-هیدروکسی-H4-کرومن-4-اون، آلدئیدهای آروماتیک و مالونونیتریل یا اتیل سیانواستات

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی و عروقی بر اساس مدل پرسید در شهر کرمان

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1