بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 113 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,399 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذره نقره بر روی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های زخم و سوختگی و تعیین اثر آن بر روی میزان تولی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعیین حساسیت به ترکیبات بیوسایدی واثر ضد میکروبی نانوذرات مس و بررسی وجود ژن های qacEΔ1 و cepA و ژن copA بر روی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی نقش سیستم اپیوییدی و گلوتامینرژیکی در فعالیت بیدردی پرگابالین در سه مدل درد تیل فلیک ، هات پلیت و انقباضات ناشی از استیک اسید در موش سو

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر پرگابالین بر خیز مغزی، نفوذ پذیری سدخونی- مغزی، فشار داخل جمجمه ای و رفتارهای نورولوژیک بعد از تروما در موش صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مدل سازی مولکولی مشتقات جدید ایندولیزین به عنوان عوامل بالقوه ضد میکروبی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سنتز مشتقات پیرانو[2،3-b] کرومن توسط واکنش سه جزیی بین 3-هیدروکسی-H4-کرومن-4-اون، آلدئیدهای آروماتیک و مالونونیتریل یا اتیل سیانواستات

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی و عروقی بر اساس مدل پرسید در شهر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر لینزولید به تنهایی و در ترکیب با آنتی بیوتیک های ایمی پنم، سفتریاکسون، ریفامپین ، داکسی سیکلین و جنتامایسین در شرایط آزمایشگاهی ب

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بهینه‌سازی روش فنل داغ بمنظور استخراج لیپو پلی‌ساکارید از باکتری بروسلا ملی‌تنسیس

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طراحی و روان سنجی مقیاس تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه با نگرش آنان در زمینه نقش حمایت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال 93

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تبیین فرایند سازگاری دانشجویان پرستاری با تنش های محیط بالینی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاربرد مدل چند سطحی بیزی در تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران و مقایسه آن با مدل چندسطحی کلاسیک در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه نتایج استفاده از2تکنیک گچ گیری spica(90/90 و45/45) در شکستگی های شافت فمور کودکان 2 تا 6 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اثرات محافظتی عصاره گیاه آویشن شیرازی با نام علمی Zatoria multiflora boiss. علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با آرسنیک در بافت کبد و خون موش های

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نحوه برخورد با داده های گمشده در مدلهای درختی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی لیشمانیوز پوستی در شهرستان آبادانان به عنوان یک کانون نو ظهور و تعیین گونه انگل با روش آنالیز High-resolution melting PCR در سال

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

: تعیین عوامل موثر روی مصرف شیشه درگروه سنی 19-29سال کشور با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندسطحی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد قارچی دو گونه پروبیوتیک بر جدایه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از افراد HIV+ و افراد سالم در شهر کرمان

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه اثر پیش درمانی با ایبوپروفن بر روی موفقیت بی حسی ترکیبی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و باکال اینفیلتریشن مولر پایین با پالپیت برگشت ناپذ

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

استفاده از KF/AL2O3 به عنوان یک کاتالیزور بازی فاز جامد و قابل استفاده مجدد، جهت سنتز مشتقات پیریمیدین به منظور استفاده و کاربرد در فعالیت های ب

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ضد قارچی نانو ذره اکسید آهن بر گونه های مختلف کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مقایسه روش های اندازه گیری نیل فمور در شکستگی های فمور وتعیین بهترین روش تخمین اندازه گیری

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بررسی وضعیت تغذیه سالمندان دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان 1393

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سنتز نانو میله های ZnO و کاربرد آنها در ساخت یک نانو حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری همزمان دروکسی دوپا و کاربی دوپا

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1