بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 163 | تعداد کل بازدید های مطالب: 24,577 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

بین مال آکلوژن و اختلال مفصل گیجگاهی- فکی اختلاف معنی داری وجود ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین نوعی از لنفوسیتهای تنظیمی با عود بیماری آرتریت روماتوئید ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

با استفاده از داربست های نانوفایبری هیبریدی می توان به کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولورکتال دست یافت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین متغیرهای NOS3 G894T، T-786C و 4a / 4b و بیماریهای عروق کرونر در جمعیت ایرانیان ارتباطی وجود ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

متغیرهای سن مادر، سن همسر، درآمد خانواده، وضعیت سلامتی، نوع مراقبت، از عوامل تعیین‌گر مراقبت قبل از بارداری می باشند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

آموزش­های گروهی مبتنی بر فنون شناختی-رفتاری ترس از زایمان در تمامی حیطه ها را کاهش می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار تأثیر دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مشاوره مبتنی بر خودآگاهی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی، علائم وازوموتور و مسائل جنسی زنان یائسه گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

توانمندسازی روانشناختی و مشارکت، سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد پرستاران می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

هوش هیجانی با عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد مرتبط می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

دو روش یادگیری مبتنی بر زمینه و روش یادگیری مشارکتی بر رفتار حرفه‌ای و تفکر انتقادی دانشجویان هوشبری موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

آزمون الکترونیکی نسبت به آزمون قلم کاغذی مورد توجه دانشجویان است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه بابل به روش نیزار طبیعی تو سط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بابل انجام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع سندرم تونل کارپال با بالا رفتن سن مادر،تعدد بارداری، و بالا بودن وزن مادر ارتباط دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اکثر والدین آگاهی مثبتی درزمینه آموزش پیشگیری از آزار جنسی در کودکان دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

استرس روانی طی 1 ماه اخیر می تواند ساختار کندیل مندیبل (مفصل گیجگاهی-فکی) را تغییر دهد

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

خوددرمانی بویژه با داروهای مسکن در بین جمعیت بالغ ساکن شهر گرگان بالا می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

سبک فرزندپروری و تعارضات زناشویی، پرخاشگری را در کودکان پیش بینی می کند

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ویژگی های بالینی فرد نقش تعیین کننده در موفقیت شیمی درمانی (بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله 2 و بالاتر) قبل از عمل دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در درمان بیماران مبتلا به پلورال افیوژن بدخیم تفاوت معنا داری بین درمان تالک و بلئومایسین وجود ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بررسی وضعیت مارکرهای هورمونی می تواند روش مناسبی برای ارزیابی نتایج شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بررسی ویژگی های فردی و بالینی در مبتلایان سرطان مری می تواند در برنامه ریزی بهبود ارائه خدمات و کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان شیمی درمانی موفقیت آمیز بوده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت (خدمات سرپایی و بستری) در کشور، کمتر از بهره مندی زنان است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از سرویور داخل دهانی به نحو موثری در کاهش زمان کار کلینیکی و هزینه های مصرفی، افزایش راحتی بیماران و دقت کار موثر است

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1