بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 18 | تعداد کل بازدید های مطالب: 452 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: استفاده از گرمای موضعی در خونگیری از پاشنه پای نوزاد، می تواند درد حین و درد بعد از خونگیری را کاهش دهد. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: کمپرس سرد و گرم به تنهایی و همراه با کمپرس گیاه ختمی هردو بر احتقان پستان تاثیر دارند - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: آموزش فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر سبک فرزندپروری والدین موثر است - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: مداخله آموزشی بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده میتواند بر قصد باروری زنان دارای تک فرزند اثرگذار باشد - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: رفلکسولوژی پا باعث کاهش زردی فیزیولوژیک نوزادان سالم می شود . - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: آسیب DNA لنفوسیت های خون ناجیان غریق بیشتر از سایر شناگران می باشد. - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: گرما درمانی موضعی، بر عملکرد گوارش در بیماران تحت تغذیه از راه سوند بینی- معده ای تاثیر مثبت دارد. - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: خاکستر بذر citrullus colocynthis به عنوان یک جاذب ارزان و در دسترس در فرآیند جذب برای حذف فنول - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: کتیرای حاصل از گون سفید میتواند به عنوان یک کمک منعقدکننده طبیعی در حذف کدورت موثر واقع شود. - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: استفاده از خاکستر بذر citrullus colocynthis جهت حذف ترکیبات بسیار سمی از جمله فنول در فاضلاب های صنعتی - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: دمای اتاق عمل بر شدت لرز و دمای بدن بیمار تاثیر دارد. - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: درصد قابل توجهی از دانشجویان پرستاری دچار تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی می باشند. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: استفاده از فرایند سونوالکتروشیمیایی در تصفیه شیرابه تازه پسماند شهری و حذف بیشتر مواد جامد معلق و ترکیبات آلی آن موثر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: تاثیر آموزش سبک فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر احساس تنهایی نوجوانان - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: ارزیابی اثرات زیست محیطی جایگاه دفن زباله های شهری با استفاده ازماتریس لئوپولد، مطالعه موردی شهر گناباد در سال 1393 - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: خودکشی و ارتباط آن با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شهرستان گناباد و بجستان - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -