بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی آبادان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 33 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,507 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

ژن های آپوپتیک مربوط به کشت سلول های اسپرماتوگونی در نتیجه درمان با بتاکاروتن کاهش پیدا می کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

خمیر دندان گیاهی و دهان شویه گیاهی اثر مثبتی بر کاهش بار میکروبی دهان دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

بین سواد سلامت و خودمراقبتی و خودمراقبتی بیماران دیابتی ارتباط مستقیم وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

سبک زندگی اسلامی و اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی آبادان در سطح بالایی قرار دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

دانش و نگرش مدیران اجرایی بیمارستان ها در اعتباربخشی درمانی تاثیرگذار است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

خصوصیات فردی فراگیر و مدرسین بالینی از عوامل موثر در آموزش بالینی اثربخش می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

سطح صلاحیت بالینی و مهارت در پرستاران شهرستان آبادان در سال 95 از شرایط مطلوبی برخوردار بوده است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

میزان شیوع بیماری سالک در شهرستان خرمشهر (از سال 1387 تا 1395) 43 در ده هزار نفر می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سطح دانش کم علت اصلی انجام ماموگرافی به میزان کم در بین زنان شاغل در دانشکده علوم پزشکی آبادان می باشد

img_yw_news
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ -

نگرش کارمندان دانشکده علوم پزشکی آبادان نسبت به بیماری های شدید روانپزشکی از دانشجویان و اساتید بیشتر است.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

فرآیند نوین تصفیه؛ حذف 99 درصدی سورفاکتانت های آنیونی ( شوینده ها) با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز از پساب های صنعتی

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

آموزش، مهم ترین اصل در افزایش آگاهی و حفظ سلامت پرستاران در برابر خطرات پسماندهای بیمارستانی می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

آنزیم استخراج شده از ریشه هورس رادیش می تواند در حذف آلاینده هایی مانند دترجنتها مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر 4.95 می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

یک گونه حلزون مخروطی از سواحل خلیج فارس دارای سموم دارویی تسکین دهنده درد شناسایی شد.

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

بیشتر مدارس شهر آبادان از نظر وضعیت بهداشت محیط و ایمنی از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

فراوانی تروما در کودکان1 تا 15 سال در سال های 1390 تا 1395 در شهرستان های آبادان و خرمشهر 1994 نفر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان شیوع بیماری سل در سه شهر آبادان، شادگان و خرمشهر 22/34 در صد هزار نفر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشکده علوم پزشکی آبادان مربوط به حیطه محیطی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بیشترین سطح درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری آبادان تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

شیوع خشونت روانشناختی در بین زنان متاهل شهرستان آبادان 71.1 درصد می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

فراوانی آلودگی با عفونت ویروس هرپس سیمپلکس و سیتومگالو ویروس در آبادان بیشتر از سایر نقاط ایران است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

سن و سابقه کار از عوامل موثر بر افت شنوایی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

شیوع آنتی بادی ضد HCV در بین بیماران تالاسمی در آبادان 11.17 درصد بود.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1