بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی ساوه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 21 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,886 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

تجارب زیسته دانشجویان پرستاری از کوریکولوم پنهان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

چالشها، عوامل خطر و بیماریها در شهرصنعتی کاوه شناسایی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بر شرکت در برنامه ­های غربالگری سرطان دهانه رحم تاثیرگذار است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ -

با طراحی برنامه های آموزشی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، باورهای تغذیه ای مادران باردار را بهبود می یابد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ -

تاثیر مدل پرستاری فای گلن عبدالله بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بررسی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

وبلاگ نویسی آموزشی به صورت گروهی برجو روانی اجتماعی کلاس درس و نگرش نسبت به آموزش مجازی در دانشجویان پرستاری تاثیر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

حضور اعضاء خانواده بر بالین بیمار حین آندوسکوپی موجب کاهش اضطراب بیماران می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

آموزش رفتارهای برنامه ریزی شده در ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

توجه به عوامل رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی و امید به زندگی موجب افزایش تمایل به فرزندآوری در بین زنان می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

مداخلات مدیریت استرس و حمایت اجتماعی در کمک به کنترل استرس و تنظیم قند خون و افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی مفید می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

آموزش هموویژلانس به روش نقشه مفهومی می تواند از عوارض ناشی از کاربرد ناصحیح فرآورده های خونی در بیماران بکاهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

آموزش روشهای خودمراقبتی میتواند باعث افزایش کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

نحوه برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان بایستی مورد پایش و نظارت بیشتری قرار گیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

بهبود سطح آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان نقش بسزایی در داشتن خانواده و جامعه ای سالم و مستحکم دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

تعدیل عوامل محیطی میتواند باعث افزایش کیفیت خواب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

روانسنجی پرسشنامه اگاهی از پوکی استخوان در نوجوانان ایرانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

استفاده از روش های جدید آموزش می تواند موجب تغییر در رفتار و عملکرد دانشجویان پرستاری شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ -

ارائه یک الگوی کاربردی جهت رتبه بندی کمّی مناطق مختلف شهرداری تهران از لحاظ عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی(خوابیده به پشت) نسبت به نشسته در طول مدت مرحله دوم( در دو فاز نهفته و فعال ) زایمان در زنان نخست

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از نقشه مفهومی در آموزش بالینی بر افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری موثر است.