بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی ساوه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 684 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ -

ارائه یک الگوی کاربردی جهت رتبه بندی کمّی مناطق مختلف شهرداری تهران از لحاظ عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی(خوابیده به پشت) نسبت به نشسته در طول مدت مرحله دوم( در دو فاز نهفته و فعال ) زایمان در زنان نخست

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ -

تاثیر وبلاگ نویسی آموزشی به صورت گروهی برجو روانی اجتماعی کلاس درس و نگرش نسبت به آموزش مجازی در دانشجویان پرستاری

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از نقشه مفهومی در آموزش بالینی بر افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری موثر است.