بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی لارستان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 23 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,424 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

بین ابعاد مختلف شخصیتی و تاب آوری پرستاران و بهیاران رابطه وجود داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

داشتن مشکلات جسمی مهم ترین علت مرتبط با اقدام به خودکشی در شهرستان لارستان در یک دوره شش ساله (91-1396) بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

کناره گیری ذهنی و رفتاری از جمله راهبردهای مقابله با استرس در نوجوانان دارای افکار خودکشی بود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

در بین پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی بیماران نگرش مطلوبی وجود داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

روش آموزش مرسوم و آموزش الکترونیک بر نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لارستان در کنترل فشار خون حاملگی موثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ -

مواجهه شغلی مزمن کارگران معدن با سرب، منجر به دفع آنزیم های مفید از بدن شده بود.

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

آلودگی صوتی منجر به احساس خستگی کارکنان بانکهای بخش اوز لارستان می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ -

تعداد نوبت کاری و میزان مواجهه با صدا بر فشار خون پرستاران بیمارستان شهرهای لار و علامرودشت موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

خاطره پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بزرگسالان دارای سابقه اقدام به خودکشی تاثیر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ -

هوش معنوی و هوش هیجانی و مولفه های آن، از عوامل تاثیرگذار بر رضایت جنسی در زنان متاهل می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ -

با افزایش سن ازدواج و تعداد فرزندان رضایت از زندگی زناشویی نیز افزایش می یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ -

شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه لارستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

بین رهبری تحول آفرین وخلاقیت با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

اسانس گیاه بومادران بر باکتری های مثبت و منفی خاصیت (اثر) ضد باکتریایی دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

مکملهای گیاهی (سیلیبینین) در مقابله با سرطان پستان تاثیرگذار است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

حمایت اجتماعی ضعیف، بویژه عدم حمایت از جانب همسر، مهمترین عامل شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

سلولهای بنیادی (MenSCs) مشتق شده از خون قاعدگی یک منبع واقعی برای طراحی تمایز به سلول های اپیدرمی است

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های اکسیداتیو در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد موش صحرایی کاهش می یابد.

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره به صورت وابسته به دوز ایزونیازید منجر به کاهش فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در بافت کلیه موش های صحرایی می گر

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

از نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داروی لووتیروکسین و کنترل رهایش دارو می توان جهت درمان بیماری کم کاری تیروئید استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانهای لارستان ۱۴ درصد می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

با افزایش ضریب شهر نشینی، نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت، میزان ابتلا به بیماری سل افزایش می یابد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

با افزایش ضریب شهرنشینی بروز سرطان افزایش می یابد.