بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی مراغه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 954 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده در سال 1394

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مطالعه میزان تولید اسیدگلوکورونیک، اسید سیتریک و خواص آنتی باکتریال نوشیدنی کامبوچا در طی تولید و نگهداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-40 وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1395