بایگانی بخش انستیتو پاستور ایران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 42 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,314 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی ترکیب ادجوانتی Poly I:C vaccine grade/Alum در افزایش پاسخ سیستم ایمنی سلولی و هومورال به آنتی ژن PfMSP-142

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

ارزیابی داروی ضد مالاریایی جدید

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

نتایج حاصل از ارزیابی ادجوانت poly(I:C) در پاسخهای ایمنی القاء شده علیه پروتئین نوترکیب TRAP پلاسمودیوم فالسیپاروم، با هدف طراحی واکسن مالاریا

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

بکار گیری ویروزومهای مشتق از ویروس انفلوانزا بعنوان حاملی برای ژنهای ضد سرطان

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

شناسایی گونه های مختلف بوردتلا با استفاده از روش مولکولی Real-time PCR

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

تولید آنتی سرم نوترکیب برعلیه زهرعقرب گادیم در خرگوش

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

گیاه زانتیوم ارینتال( طوق) و اثر درمانی موثر آن در بیماری لیشمانیوز

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

ترکیبات دارای خاصیت آنتی بیوتیکی از سویه های قارچ و اکتینومیست بدست آمده از خاک های ایران، خالص سازی، شناسایی و تعیین ساختارشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

واکسیناسیون موشههای غیر همخون با پروتئینهای GRA2 و SAG1 توکسوپلاسما

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

اپیدمیولوژی مکانی و زمانی بیماری هاری ناشی از سگ در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ساخت و ارزیابی پروتئین فیوژن FimH.CNF1.Iron ساخته شده از فاکتورهای بیماریزایی سویه های باکتریایی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک به عنوان یک کاندید واکس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روشهای نوین بر پایه تکنولوژی نانو برای مقابله با عفونت های استافیلو کوکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

: امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از تکنیک نمایش فاژی جهت جداسازی آنتی‌بادی تک‌زنجیره انسانی علیه مولکول کمک تحریکی 4-1BB سلول T

صفحه 2 از 2    
2
بعدی
آخرین