پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ویژگی های شخصیتی در سالمندان (مانند وابستگی مکان یا سازش پذیری) ارتباط معنی دار با آسایش اجتماعی سالمندان دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ویژگی های شخصیتی در سالمندان (مانند وابستگی مکان یا سازش پذیری) ارتباط معنی دار با آسایش اجتماعی سالمندان داشته است.آسایش اجتماعی شامل ابعاذی مانند انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی بوده است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مهشید فروغان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۲۵   |   کد طرح: 1475
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1891.fa
برگشت به اصل مطلب