پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
استفاده از مدل شفایافته نشان داده است که زمان تشخیص، اندازه تومور و متاستاز داشتن تاثیر معناداری بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان داشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کاربرد مدل شفا یافته در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان نشان داد استفاده از مدل شفایافته نشان داده است که زمان تشخیص، اندازه تومور و متاستاز داشتن تاثیر معناداری بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان داشته است که این مدل براورد بهتری از پارامترها نسبت به مدل کاکس دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: اکبر بیگلریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱   |   کد طرح: 96/801/ت/127
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1893.fa
برگشت به اصل مطلب