پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رضایت سالمندان از فضاهای شهری در کرج در سطح متوسط قرار دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی وضعیت رضایت سالمندان از فضاهای شهری در کرج نشان داد که این رضایتمندی در سطح متوسط قرار دارد. از نظر سالمندان کرج، آسایش و راحتی، ایمنی و امنیت، دسترسی به خدمات شهری، و سطح مشارکت شهروندان بیشترین اهمیت را در رضایت از فضاهای شهری در این شهر داشته است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: یداله ابوالفتحی ممتاز   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱   |   کد طرح: 1358
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1896.fa
برگشت به اصل مطلب