پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شاخص چند بعدی رفاه زنان در ایران نشان داد استان های سمنان، اصفهان و تهران در بهترین وضعیت و استان سیستان و بلوچستان در بدترین وضعیت قرار دارن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به شاخص چند بعدی رفاه زنان در ایران، استان های سمنان، اصفهان و تهران در بهترین وضعیت و استان سیستان و بلوچستان در بدترین وضعیت قرار داشته اند. زنان ایرانی در ابعاد سلامت و آموزش کمترین شکاف و در ابعاد مادی و روانشناختی از بیشترین شکاف برخوردار بودند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سید حسین محققی کمال   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱   |   کد طرح: 95/ت/1401
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1898.fa
برگشت به اصل مطلب