پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ارتباط مثبت و غیر معناداری بین آلاینده‌های هوا و مرگ‌ومیر بیماری‌های قلبی و عروقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در بررسی اثر کوتاه مدت آلودگی هوا بر مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از روش سری های زمانی در شهر تهران  نتایج نشان داد ارتباط مثبت و غیر معناداری بین آلاینده‌های هوا و مرگ‌ومیر بیماری‌های قلبی و عروقی وجود دارد. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مهدی نوروزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۱۵   |   کد طرح: 95/ت/801/9539
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1902.fa
برگشت به اصل مطلب