پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی تغییر لحظه ای قوس گردن، قوس کمر ، تیلت لگن، پروتروژن سر و زاویه راستای زانو به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج این تحقیق نشان داد که زاویه قوس گردن، قوس کمر و تیلت لگن به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش به دلیل تغییر در مرکز ثقل، افزایش می یابد ولی زاویه پروتروژن سر و زاویه راستای زانو به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش، کاهش می یابد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سیده الهه معدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۶   |   کد طرح: 96/801/ت/6254
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1935.fa
برگشت به اصل مطلب