پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آموزش والدین کودکان ناشنوا می تواند شیوه ها والد گری آنان را بهبود بخشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آموزش والدین کودکان ناشنوا می تواند شیوه ها والد گری آنان را بهبود بخشد. ناشنوایی در کودک غالبا سبب بروز مشکلات پیچیده در خانواده می گرددو غالبا والدین شیوه های والدگری سهل گیر و یا برعکس خودکامه دارند که هیچیک مناسب نیست. شیوه والدگری صحیح از نوع مقتدرانه می باشد که والدین در این شیوه ضمن تاکید مقتدرانه بر رفتار های صحیح کودک، اورا مورد محبت خود قرار می دهند. آموزش والدین کودکان ناشنوا جهت ایجاد جو عاطفی مناسب در خانواده و آموزش های صحیح والدگری ضروری است.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1937.fa
برگشت به اصل مطلب