پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تمرینات تنفسی می تواند در بهبود برخی از پارامتر های تنفسی و مشکلات عضلانی اسکلتی گردن موثر باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه از نوع مرور نظام مند، ارتباط بین گردن درد مزمن و عملکرد ریه بررسی شد.نتایج این مطالعه نشان داد بیماران مبتلا به گردن درد مزمن اختلاف معناداری در پیشینه فشار دمی و بازدمی نسبت به افراد سالم  داشتند. برخی از حجم های ریوی در بیماران مبتلا به گردن درد مزمن نسبت به افراد سالم کمتر بود . قدرت و تحمل عضلات گردن و دامنه حرکتی ناحیه گردن ارتباط معناداری با پارامتر های تنفسی داشتند. کاهش فشار دی اکسید کربن در بیماران و ارتباط معنادار بین گردن درد و اتساع ریه مشاهده شد. تمرینات تنفسی در بهبود برخی از پارامتر های تنفسی و مشکلات عضلانی اسکلتی گردن موثر بودند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: امیر حسین کهلایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۱   |   کد طرح: 96/801/ت/6297
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1938.fa
برگشت به اصل مطلب