پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
راه رفتن با ارتز بلند اندام تحتانی همراه با مفصل زانوی قدرتی سرعت راه رفتن را افزایش نمی دهد اما میزان مسافت طی شده توسط بیمار با استفاده از ا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
در این تحقیق مشخص شد که راه رفتن با ارتز بلند اندام تحتانی همراه با مفصل زانوی قدرتی سرعت راه رفتن را افزایش نمی دهد اما میزان مسافت طی شده توسط بیمار با استفاده از این ارتز افزایش یافته است . هیچ اختلاف معناداری در میزان مصرف انرژی در حین راه رفتن با این دونوع ارتز دیده نشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی:   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱   |   کد طرح: 92/801/ت/1/8742
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.101.1943.fa
برگشت به اصل مطلب