پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اراک
با به کارگیری میکروبها می توان لجن های نفتی را بدون آسیب به محیط زیست دفع کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نگهداری نفت‌خام در مخازن ذخیره سبب می‌شود مقدار زیادی لجن نفتی در کف مخزن تشکیل شود که می‌بایست بعنوان پسماند با یک روش ایمن زیست‌محیطی دفع شود. باکتریهای شناسایی شده شامل جنسهای سودوموناس باسیلوس کلبسیال پروتئوس و استافیلوکوک بود.  تجزیه لجنهای کف مخازن ذخیره نفت خام در فرایند کمپوست توسط باکتریهای شناسایی شده بطور موثر و قابل قبولی انجام می­پذیرد.که این فرایند در دفع هرچه بهتر لجن های نفتی نقش بسزایی دارد زیرا از آسیب های جدی به محیط زیست جلو گیری می کند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی کولیوند   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۳   |   کد طرح: 731
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.102.2014.fa
برگشت به اصل مطلب