پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اراک
مقایسه ای بین مدیریت زمان و خودکار آمدی مادران دارای کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم انجام شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مراقبان نقش مهم و کارآمدی در مراقبت و درمان بیماران دارند و حضور یک بیمار در یک خانواده می­تواند بر نقش­ها و وظایف مراقبان تاثیر گذار باشد و خودکارآمدی و الگوهای استفاده از زمان و توازن و تعادل در نقش­ها و وظایف مراقبان را بر هم بزند و بطور کلی میزان رضایت و کیفیت زندگی اعضای خانواده بخصوص مراقبان را کاهش دهد. علت ماهیت بیماری فلج مغزی و بار منفی این نوع بیماری از نظر اجتماعی و فرهنگی و توجه کمتر سیستم های سلامت به این بیماری می­باشد.  با برنامه ریزی و مدیریت زمان و الگوهای درست باید این عدم رضایت به حداقل برسد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.102.2017.fa
برگشت به اصل مطلب