پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اراک
سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن در کودکان مبتلا به فلج مغزی برای اولین بار در ایران در شهر اراک انجام شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 بررسی جهت تدوین نسخه فارسی و بررسی روایی سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن (EDACS) در کودکان فلج مغزی در شهر اراک می باشد که از آنجاییکه این تست از دانشگاه برینگتون انگلستان و نویسنده اصلی تست به نام دایان سلر گرفته شده قرار است برای اولین بار در ایران روا گردد تا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و درمانی در امر درمان و پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.
هدف کاربردی این مطالعه فراهم سازی مقیاسی مفید جهت طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن کودکان فلج مغزی به منظور ارتقا نگرش و سطح دانش و بینش خانواده و درمانگران و پیش بینی صحیح عملکرد این کودکان در تعیین پیش آگهی و هدف گذاری مناسب اهداف درمانی در ادارات بهزیستی و مراکز توانبخشی و درمانی در جهت کمک به این کودکان می یاشد
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آزاده ریاحی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۰   |   کد طرح: 2674
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.102.2021.fa
برگشت به اصل مطلب