پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی بارگذاری شده بر روی کربن فعال جدید در کارایی حذف کروم شش ظرفیتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تحقیقات FTIR نشان داد که پلی فنل ها، پروتئین ها و اسیدهای آلی که به عنوان عوامل کاهش و تثبیت کننده عمل می کنند، نقش مهمی در سنتز NP ها ایفا می کنند و امکان جمع شدن NP ها را در مقایسه با تکنیک های شیمیایی سنتز NPs کاهش می دهد.

منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857417301192

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مهدی فضل زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۳۰   |   کد طرح: 9313
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.487.fa
برگشت به اصل مطلب