پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به طور خلاصه، یافته های نشان می دهد بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات تأثیرات عمیقی بر رفتارهای مرتبط با اضطراب و افسردگی داشته باشد

منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813002098

 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.488.fa
برگشت به اصل مطلب