پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مهارکنندگان آنزیم بتا-سکرتاز با ساختار 3و5-بیس- N- (آریل/هتروآریل) کارباموئیل-4-آریل 1و4-دی هیدروپیریدین

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.492.fa
برگشت به اصل مطلب