پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دما به طور مستقیم بر پایداری آلیسین تأثیر می گذارد.

منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464616303450
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محسن ارزنلو   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۹/۲۰   |   کد طرح: 9410
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.506.fa
برگشت به اصل مطلب