پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-1 و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پارکوات سمی است که در ریه ها تجمع می یابد و موجب آسیب ریه می شود. کارودیلول خاصیت ضد التهابی دارد که  موجب کاهش  آسیب ریه ناشی از پارکوات می شود

منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466616304938

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر کیوان امیرشاهرخی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۱   |   کد طرح: 9423
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.507.fa
برگشت به اصل مطلب