پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از انجام این مطالعه تاثیر لاوندر استنشاقی بر علایم یائسگی بود. شرکت کنندگان 100 زن یائسه 45 تا 55 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اردبیل بودند. شرکت کنندگان به  دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که تعداد گرگرفتگی روزانه خود را به مدت یک هفته یادداشت کنند. سپس گروه مداخله شیشه های دربسته حاوی 20 سی سی لاوندر را هفته ای دو بار به مدت 20 دقیقه دریافت می کردند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که  استفاده از آروماتراپی اسطوخودوس باعث کاهش ورم یائسگی می شود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: رأفت کاظم زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۶/۴   |   کد طرح: 9215
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.104.508.fa
برگشت به اصل مطلب