پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- جهش m694v شایعترین فاکتور خطر بیماری تب مدیترانه ای فامیلی در استان آذر بایجان غربی است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماری تب مدیترانه ای فامیلی در جمعیت استان آذربایجان غربی شایع بوده و در مشاورات پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد. در این جمعیت همانند سایر نقاط حوزه دریای مدیترانه جهش های M694v ,v680I,V726Aاز فراوانی بیشتری برخوردار است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مرتضی باقری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۱   |   کد طرح: 1959
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1039.fa
برگشت به اصل مطلب