پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سن کودکانی که دچار سوختگی شده اند با میزان مرگ و میر آنها رابطه معکوس دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی یک مطالعه گذشته نگر 254کودک زیر 14سال بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ارومیه در بین مهر ماه سال 92 تا مهرماه سال 93 مورد بررسی قرار گرفتند و سر انجام به این نتیجه دست یافتیم که عامل سن با افزایش مرگ و میر کودکان همراه است در صورتی که هیچ کدام از سایر عوامل بررسی شده از قبیل جنس، نوع و عامل سوختگی، فصلی که سوختگی در آن اتفاق افتاده است و درصد سوختگی ارتباطی با مرگ و میر و پیش بینی نتیجه درمان ندارد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی انشائی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۲   |   کد طرح: 1586
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1079.fa
برگشت به اصل مطلب