پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- اکثر زنان باردار شهر ارومیه سواد سلامت عملکردی مطلوبی دارند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سواد سلامت عملکردی 400 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر ارومیه در سال 1394 با فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکردی بالغین سنجش شد، نتایج با آزمون های آماری تحلیل شد و نشان داد که اکثریت زنان باردار از سطح سواد عملکردی سلامت مطلوبی برخوردار هستند و چون این نوع از سواد با سواد تحصیلاتی رابطه مستقیم دارد، لازم است که جهت رسیدن به سطح بالاتری از سلامتی در سطح خانواده و جامعه، زنان در سنین باروری سواد تحصیلاتی بالاتری داشته باشند.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مریم نجارزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۴   |   کد طرح: 1682
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1383.fa
برگشت به اصل مطلب