پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تهیه و راه اندازی نرم افزار ثبت اطلاعات سرطان جمعیتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به  ثبت ناقص اطلاعات سرطان جمعیتی در مراکز پاتولوژی ، امکان استخراج و تحیل دقیق داده ها و برنامه ریزی دقیق بسیار دشوار بود لذا با تحلیل و طراحی نرم افزار ثبت اطلاعات برخط سرطان جمعیتی با امکان کنترل درستی داده ها در مبدا ، اطلاعات ثبتی به صورت بر خط با امکان کنترل و بررسی به موقع فراهم گردید .از مزایای این نرم افزار می توان به ارسال سریع داده ها ، اعتماد به درستی داده ها و تحلیل های علمی بر روی داده ها را می توان نام برد .از دیگر مزایای آن می توان به بررسی دموگرافیک سرطانها با کمک نقشه های GIS  اشاره کرد .
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: صمد داوطلب مشمول   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۹   |   کد طرح: 2083
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.167.fa
برگشت به اصل مطلب