پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- عزت نفس بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین تر از گیرندگان پیوند کلیه است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که عزت نفس گیرندگان پیوند کلیه بهتر از بیماران تحت درمان با همودیالیز است. بنابراین بیماران تحت درمان با همودیالیز نیازمند حمایت بیشتر در ابعاد دانشی و روحی و روانی هستند. و می توان با افزایش اطلاع رسانی در مورد پیوند کلیه و تاثیرات مثبتی که در عزت نفس گیرندگان پیوند دارد، فرهنگ اهدا عضو را در جامعه اشاعه داد و به طور مستقیم بر سلامت روانی جامعه تاثیر مثبت گذاشت.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر معصومه همتی مسلک پاک   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۲   |   کد طرح: 2204
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.1962.fa
برگشت به اصل مطلب