پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مشتقات ویتامینA در بهبود بیماری قلبی (تصلب شرائین) موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که مشتقات ویتامینA میتواند اندازه پلاک را به طور موثر همچون آتورواستاتین کاهش دهد. علاوه براین، درمان ترکیبی آنها به مراتب تاثیر بیشتری داراست. همچنین این دارو همانند آتورواستاتین باعث کاهش چربی خون شد و به مراتب تاثیر آن کمترازآتورواستاتی نیست.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر لیلا زارعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۲   |   کد طرح: 1886
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.105.665.fa
برگشت به اصل مطلب