پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
استفاده از داروی دکسمدتومیدین باعث ثبات بهتر تغییرات ضربان قلب و فشار خون می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه هدف تعیین تاثیر داروی دکسمدتومیدین و لابتالول در تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از حنجره بینی و لوله گذاری تراشه می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه؛ استفاده از داروی دکسمدتومیدین درمقایسه با داروی لابتالول با ثبات مطلوب‌تر در تغییرات ضربان قلب و فشار خون است و همچنین  بروز کمتر اختلالات آن‌ها را به همراه دارد. همچنین ضربان قلب به شکل معناداری با مصرف داروی دکسمدتومیدین کمتر می شود

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر دکسمدتومیدین و لابتالول در تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه و مقایسه آن با گروه شاهد
مجری اصلی: میترا جبل عاملی   |   کد طرح: 396917
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.11279.fa
برگشت به اصل مطلب