پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
توانمند سازی زنان در معرض خطر بیماریهای مقاربتی در اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در اقدام پژوهی که در بین 220 نفر از زنان آسیب پذیر و کادر درمان و مسئولین ذیربط در اصفهان از سال 92 الی 94 انجام شد . بر اساس یافته های پژوهش توانمند سازی زنان در معرض خطر بیماریهای مقاربتی در 4 سطح توانمندی فردی ، تعامل خانواده و استراتژی اجتماعی ساماندهی شد و میانگین نمره آگاهی ،نگرش و رفتار قبل ، یک ، سه و شش ماه بعد از اقدام تفاوت معنادار داشت و توصیف  مشارکت کنندگان با رویکرد کیفی نیز نشان داد که حرکت آنان در برابر بیماریهای مقاربتی ، از عدم آگاهی تا هوشیاری، باور به در معرض خطر بودن ، تصمیم برای آموزش به همسر و تردید به عنوان تسهیل کننده می باشد و در این راه برای مراقبت از خود جرات پیدا نمودند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر فرزین خوروش   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 192090
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.1331.fa
برگشت به اصل مطلب