پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میزان فعالیت فیزیکی در بین کودکان و نوجوانان ایرانی رو به کاهش است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از آن جایی که کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای و ویدیویی موجب افزایش ریسک ابتلا به بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی عروقی می شود و با توجه به اینکه اطلاعات کافی از سطح فعالیت فیزیکی کودکان در ایران در دست نیست بنابراین مطالعه ای با هدف تعیین الگوی فعالیت بدنی دانش‌آموزان در ایران صورت گرفت که در این مطالعه توصیفی ، 25000 دانش‌آموز بین سنین 6 تا 18 سال از مناطق شهری و روستایی 30 استان ایران بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. عادات فعالیت فیزیکی دانش آموزان و نظر والدینشان در مورد فعالیت فیزیکی خودشان و فرزندانشان توسط پرسشنامه ای معتبر ارزیابی شد. آنچه از نتایج این طرح بدست امد نشان داد درصد بالایی از دانش آموزان ایرانی فعالیت فیزیکی کافی ندارند و مدت زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای و ویدئویی می کنند که این امر لزوم حمایت از کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی آنان در خصوص مزایای داشتن فعالیت فیزیکی را نشان می دهد
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: الگوی فعالیت فیزیکی در کودکان و نوجوانان ایرانی: نظرسنجی اختلالات وزن مطالعه کاسپین چهار
مجری اصلی: رامین محمدی خشویی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 396103
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.4802.fa
برگشت به اصل مطلب