پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سامانه آماری سیگما، بانک جامع و متمرکز از مجموعه شاخص ها و مولفه های آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
وجود آمار و اطلاعات صحیح در هر سازمان  نقش عمده ای در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان ایفا نموده و کمک موثری در ارزشیابی فعالیت ها و برنامه ریزی طرح ها می باشد. در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شد سامانه سیگما در 3 مرحله طبق فازهای زیر تبیین گردید: مرحله اول: شناسایی مجموعه شاخص ها و مولفه های آماری مراکز هدف ، مرحله دوم: طراحی فرم های الکترونیکی  شاخص ها و مولفه های آماری دانشگاه و مرحله سوم: شناسایی و طراحی مجموعه شاخص های ترکیبی معاونت های تابعه دانشگاه. این سامانه دارای چهار سطح کاربری با سطوح دسترسی مختلف تبیین گردد. این سطوح به ترتیب شامل:کاربر ورود اطلاعات ( داده آما)، کارشناس آنالیز و تحلیل داده ها در اداره آمار و اطلاع رسانی، مدیر سیستم و رئیس اداره آمار و اطلاع رسانی، ریاست و معاونین  دانشگاه می باشد.سامانه سیگما شامل کلیه شاخص ها و مولفه های آماری موجود در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که جهت دسترسی  مراجع ذیصلاح به آمار و اطلاعات صحیح  و دقیق و به روز طراحی شده است. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مرجان منصوریان   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 195221
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.588.fa
برگشت به اصل مطلب