پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آیا شاخص چاقی احشایی در پیش بینی ابتلا به دیابت بهتر از شاخص های تن سنجی عمل می کند؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مطالعه ای 7 ساله قدرت شاخص چاقی احشائی (VAI) در مقایسه با فنوتیپ هیپرتری گلیسریدیمیک - دورکمر (HTGW)، شاخص توده بدنی (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به قد (WHtR)و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) به عنوان یک پیش بینی کننده احتمالی وقوع دیابت در بستگان درجه  یک بیماران  دیابتی نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این مطالعه  نشان  داد  با وجود اینکه VAI و HTGW پیش بینی کننده های قوی دیابت نوع 2 هستند، اما قدرت پیش بینی آنها در جمعیت مورد مطالعه با BMI، WC، WHtR و WHR مشابه بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محسن جانقربانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 194118
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.652.fa
برگشت به اصل مطلب